+ rövid bemutató

Az EPDS a világ első teljeskörű robbanás védelmi megfelelését biztosító keretrendszere az ipar számára. Megfelel a jelenlegi legmagasabb és legmodernebb IT biztonsági elvárásoknak. Mindezt úgy, hogy használata a konfigurálás után könnyen a napi rutin részévé tehető. Mindemellett az EPDS egy olyan elektronikus dokumentum menedzsment és munkafolyamat nyilvántartó rendszer, amely segítségével az ipari vállalat a jogi- szabályozói környezet elvárásaihoz tudja igazítani működését, ezáltal csökkentve a kockázatokat, jelentősen növelve az üzembiztonságot.

+ EPDS keretrendszer

Számos szervezet számára komoly kihívást jelent a különböző szabványoknak, jogi környezetnek való megfelelés, amely a vállalatok működése szempontjából elengedhetetlenek. Többek között ilyen a Robbanásvédelem is, amihez az eszköz beüzemelése után rengeteg dokumentációs feladat tartozik, és még annál is több dokumentum tárolását teszi szükségessé. Ezek nyilvántartásához, a mindennapi karbantartási és felülvizsgálati tevékenységekhez, illetve az általuk támasztott követelmények méréséhez ad segítséget az EPDS keretrendszer. Az azonnali riportok és a folyamatosan hozzáférhető dokumentumok pontosan megmutatják, hogy a szervezet, a folyamatok és a vagyontárgyaik az adott szabványoknak mennyiben felelnek meg. A teljes megfelelőség a vállalat számára jelentősen növeli az üzembiztonságot és csökkenti kockázatokat.

+ Szabályozott környezetek

Környezetvédelem –
Munkavédelem -
Tűzvédelem

Robbanásveszélyes iparágak esetében a környezet-, munka- és tűzvédelem fontos bemeneti szempontokat fogalmaz meg a teljeskörű robbanásbiztonság-technikai megfelelés érdekében. Az i.n a pont a robbanásbiztonság-technika. A környezet-, munka- és tűzvédelem, de további vonatkozó szempontrendszerek szabadon integrálhatóak az EPDS.ben, ezzel is segítve az üzem munkáját és a magasszintű biztonság megvalósításának folyamatát és fenntarthatóságát.

Robbanásveszélyes
környezet

ATEX, 35/2016 (IX.27) NGM, MSZ EN IEC 60079-14/-17/-19, MSZ ISO 80079, OTSZ, …
A potenciálisan robbanásveszélyes üzemek, illetve üzemegységek sora az ATEX 137 (3/2003 (III. 11) FMM-ESZCSM rendelet alapján köteles robbanásvédelmi dokumentációt létrehozni, azt naprakészen tartani és megfelelően leoktatni. Továbbá a telepített villamos és nem villamos robbanásbiztos készülékek élettartam követését megvalósítani, mind dokumentációs, mind telepített eszközök vonatkozásában elérhetővé tenni azonos információs tartalommal.

Egyedi belső
szabályozók

Minden alkalmazott technológia, eljárásrend, de maga a telepítés helyszíne is egyedi szempontrendszerek meglétét követelheti meg, ezek integrálása bármely esetben komoly kihívások elé állítják a szakembereket. EPDS szabadon konfigurálható, és segíti ezek megvalósíthatóságát.

Karbantartás

A végtelen számú telepített eszköz, illetve azokból álló rendszerek telepítése, de működtetése, karbantartás, illetve teljeskörű megfeleltetése folyamatos kihívások elé állítja az üzemeltetőket. Robbanásveszélyes területek üzemeltetői esetében a felelősség még hatványozódik, hiszen a funkció biztosítása mellett adott készülék a gyártóval azonos műszaki állapot biztosítása mellett, de azok gyújtóforrásmentességének megtartásáért is felelősséget vállalnak. EPDS egyedülállóan ötvözi a fenti elvárásrendszer követelményrendszerének személyre szabhatóságát, ügyvitelét, követhetőségét, illetve visszakövethetőségét. EPDS támogatja a vállalt felelősség bizonyíthatóságát annak megfelelő alkalmazása esetében.

+ előnyök

 • Szabályzatoknak, jogi környezetnek való megfelelőség kezelése egy rendszerben

 • A legmagasabb IT biztonsági szinteknek is megfelel, így a szenzitív nagyvállalati adatok kezelhetőek benne.

 • Összeköti a szabályozói oldalt a felhasználókkal és a kontrollált eszközökkel

 • A bevezetett szabályzatok elfogadásáról az abban megfogalmazott kontrolltevékenységekről ad egyértelmű bizonyítékot

 • Egy helyen tárolja a dokumentumokat, folyamatokat, az abban szereplő személyeket és a vagyontárgyakat

 • Támogatja a felhasználókat a felülvizsgálati folyamatban, automatizálja az eszközök és helyszínek beazonosítását

 • Alkalmas többmillió eszköz és vagyontárgy egyidejű kezelésére és azok életciklusának nyomon követésére

 • Teljes életciklus követést biztosít, így az objektumok nem csak nyilvántartásba kerülnek, hanem azok karbantartásáról, időzítésekről, azokhoz kapcsolódó feladatokról is információval szolgál

 • Csökkenti a felülvizsgálat folyamatát
 • Lehetőséget teremt a papírmentes működésre

 • Jelentősen csökkenti a döntéshozók, karbantartók személyi kockázatát, a vállalat kitettségét
 • Gyorsítja a kontroll és audit folyamatokat

 • Direkt kapcsolat biztosítható meglévő adatbázis (ügyviteli) rendszerekkel pl. SAP
 • Probléma, baleset bekövetkezte esetén segít az előzmények feltárásában, bizonyításában.

+ Referenciák

„Kezelése, működtetése kellően felhasználó barát, logikailag jól megszerkesztett működésű, hasznos, kezelhető információkat generál a felhasználóknak. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne lennének olyan felületei melyek ésszerű módosításával, pontosításával ne lenne javítható a kezelhetősége.”

Magyar Gáztranzit Zrt.

+ Főbb funkciók

Rendszeregységek

Minden vállalattípus és -méret könnyedén leképezhető a rendszerben. A dinamikusan változtatható struktúrában lokáció, szervezet, üzem, terület és zóna szinten minden meghatározható és azok állapota nyilvántartható.

Eszközök életciklus-követése

A rendszerben eszközök rögzíthetők, amelyeket csoportokba lehet rendezni. Egyedileg definiált tevékenység rögzíthető minden eszközhöz, amelyek sorozata adja együttesen az eszközök életútját.

Szempontrendszerek és kritériumok

Korlátlan számú szempontrendszer alakítható ki, amelyek alapján megfeleltetési dokumentációk hozhatók létre. Előre összeállított szempontrendszer csomagok segítik a vállalatokat a különböző szabályozott környezetekben, mint például a robbanásveszélyes környezet, tűzvédelem, élelmiszerbiztonság és környezetvédelem szabványrendszerei.

Szakágak

A szervezet kialakítása során szakágak hozhatók létre, amelyek alapján jól elhatárolhatók a szakmai területek és az azokhoz tartozó jogosultságok. Ennek megfelelően egy szakterülethez tartozó témakörhöz csak az abban illetékesek férnek hozzá és tudnak műveleteket végezni, így valóban mindig a megfelelő szakember végzi a tevékenységeket.

Tevékenységek kezelése

A felhasználókat a mindennapi munkájuk elvégzésében segíti a tevékenység funkció. Az eszközökhöz az azokon elvégzendő munkák elvégzéséhez bármilyen tevékenység típusa előre rögzíthető. Így a karbantartási, felülvizsgálati és minden előre rögzített tevékenység elvégzése felgyorsul és egyszerűbbé válik.

Felhasználók kompetenciájának ellenőrzése

A rendszer biztosítja a cégeknek, hogy egy eszközhöz csak megfelelő kompetenciával rendelkező felhasználó férjen hozzá, illetve adott tevékenységet csak megfelelő képesítés birtokában lehessen elvégezni. Ezért a felhasználókhoz, akik olyan tevékenységeket végeznek vagy olyan gépekkel dolgoznak ami képesítéshez kötött így az képzés és annak dátuma is rögzíthető.

Központosított dokumentum menedzsment

A vállalat szabályzatainak és az azokhoz kacsolódó dokumentációk tárolása és kezelése mellett, verziókövetésre és azonnali visszakeresésre ad lehetőséget a dokumentum menedzsment modul.

Statisztikák

A megfelelőség folyamatos fenntartásához élő statisztikákat kínál a rendszer, amely segíti mind a helyszínen munkát végző dolgozóknak, mind a menedzsmentnek átlátni az eszközök aktuális állapotát, hogy azok mennyiben felelnek meg az adott szabályzatoknak. Az irányítópulton elhelyezett riportok alapján azonnali beavatkozásra van lehetőség, így csökkentve a kockázatokat. A felülvizsgálati és auditokat támogató jelentések, jelentősen gyorsítják a folyamatokat.

Mobil app

A helyszínen munkát végzők az eszközökön és a helyszíneken elhelyezett RFID tagek beolvasása után azonnal azonosíthatják és az azokra vonatkozó adatokat látják a készülékükön, amelyekkel műveleteket végezhetnek. Teljesen offline módban is működő kliens olyan helyen is alkalmazható, ahol nincs vagy nem lehet internetkapcsolat.

Töltse le tájékoztatónkat vagy vegye fel velünk a kapcsolatot!

visszahívást kérek
pdf letöltése